CE

"CE" İŞARETİ NEDİR?

 

Ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşımını sağlayan ürün pasaportu niteliğinde bir işarettir.

Avrupa Birliği "Yeni Yaklaşım Direktiflerine" uygunluk göstergesidir.

"Communeautee Eurapannes" adının baş harflerinin kısaltmasıdır.

Avrupa Birliği mevzuatı gereğince topluluk sınırları içine giren ve/veya içinde dolaşan 21 grup üründe bulunması gereken bir markalamadır.

Ürünün Avrupa Birliği direktiflerinde belirtilen:

-Güvenlik

-Toplum Sağlığı

-Tüketici Haklarının Korunması

-Çevreyi koruma koşullarına uygun olduğunu gösterir.

"CE" işareti bir kalite markası yada işareti değildir. Ancak tüketicinin korunması ve memnuniyeti bakımından gözden geçirildiği için bu işareti taşıyan bir ürünün kaliteli olduğu kabul edilmektedir.

Teknik düzenlemeler için halen 300 dolayında Avrupa Topluluğu direktifi yürürlüktedir. Bu direktifler 3000 dolayında ürün standardını kapsamaktadır.

"CE" İŞARETİNİN AMACI NEDİR?

Avrupa'da serbest pazar ve gümrük birliği uygulamalarına geçişle birlikte, üye ülkelerin kendi milli standartlarının diğer üye ülkelerde farklılık göstermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek ,ithalatta tarife dışı engel diye de adlandırılan teknik engellerin aşılması amaçlanmıştır.

İşaretin kullanılmasının nihai amacı Avrupa Birliği Ortak Pazarının oluşturulması ve pazarın akışkanlığının arttırılmasıdır.

Piyasada mal satmak isteyen tedarikçilerin standartlara uygun mal üretmelerinin sağlanması,

Maldan dolayı ortaya çıktığı iddia edilebilecek zararlara karşı, karşı kanıtların elde bulundurulması amaçlanmıştır.

 

"CE" İŞARETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

 

Öncelikle üretilen ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığı tespit edilmelidir.

Ilgili EN (Europeanne Norm) standartlarının mevcut olup olmadığı, mevcutsa nasıl uygunluk sağlanacağı gözden geçirilmelidir.

"CE" işareti taşımaya uygunluk belgesi test ve belgelendirme kuruluşlarından alınır. Bugün için Türkiye'de test ve belgelendirme konusunda Avrupa Komisyonunca yetkilendirilmiş bir kurum veya kuruluş yoktur. Ürünlerin belgelendirme işlemi mutlaka AT komisyonunca onaylı kuruluşlarca (Notified Body) verilir.

Ürünün Avrupa'da bir kuruluş tarafından test ve belgelendirmesinden önce Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinde düzenlenmiş bir teknik imalat dosyasının hazır olması gereklidir.

Teknik imalat dosyası üreticinin beyanıdır. Üreticinin beyanı; üretilen ürünle ilgili direktif ve standartların gerektirdiği tüm sartları sağladığı anlamında olup, üretici tarafından hazırlanarak bu koşullara uygun olarak üretim yapıldığı beyan edilir.

"CE" İŞARETİNİN ALINMASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

İşaret bir işletme için değil bir ürün için alınır. Bu nedenle birden çok ürün sözkonusu ise bu işlemlerin tümünün her ürün için ayrı ayrı yapılması gerekir.

İşareti almak için yola çıkıldığında, üretilen ürünün riskli mi yoksa risksiz mi olduğuna ilişkin tespit ve değerlendirme önemlidir.

İlgili ürün için uyulması gereken standart ve koşullar bir modüler sistemde gösterilmistir. Ürünün hangi modüler sistem içinde değerlendirileceği ve hangi direktif veya direktifler kapsamında olacağının belirlenmesi önemlidir.

"CE" işaretlemesi, ürünün kalitesini, ortak pazara çıkış vizesini, tüketicinin ürüne güvenmesini, üreticinin üründeki sorumluluğunu göstermesi bakımından önemlidir.

İşletmede ISO 9000 kalite yönetim sisteminin bulunması "CE" işaretinin alınmasını kolaylaştırmak bakımından önemlidir.

 

"CE İŞARETİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜRÜNLER HANGİLERİDİR?

1-Elektrikli Cihazlar

2-Basınçlı Kaplar

3-Oyuncaklar

4-İnşaat Malzemeleri

5-Elektromagnetik uygunluk taşıması gereken ürünler

6-Makinalar

7-Kişisel koruma techizatları

8-Otomatik olmayan tartı aletleri

9-Vücuda yerleştirilen tibbi cihazlar

10-Gaz yakan cihazlar

11-Telekominikasyon cihazları

12-Sıcak su kazanları

13-Tibbi cihazlar

14-Uydu yer istasyonu ekipmanları

15-Patlayıcı maddeler

16-Hava ulaşım ekipmanları

17-Derin dondurucular

18-Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar

19-Gezi tekneleri

20-Asansörler

21-Buzdolabı ve dondurucuların verimliliği

Hızlı iletişim
  • +90 212 659 55 95
  • 0531 839 55 95
  • bilgi@goldpatent.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim